Kraków, 25.05.2018

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

 

Administratorem Pana/i danych jest:

Real Construct Sp. z o.o.
z siedzibą w 31-231 Kraków, ul. Siewna 44

Pana/i dane będą przetwarzane w celu:

Nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, prowadzenia działań sprzedażowych, księgowych, kadrowo-płacowych, marketingowych, w procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, oraz w formie papierowej.

Podstawa do przetwarzania Pana/i danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorca Pana/i danych osobowych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych projektach.

Okres przechowywania danych:

Do czasu prośby o usunięcie danych, braku zgody na przetwarzanie

Ma Pan/i prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Pana/nią dane są:

Podane dobrowolnie

Do góry

-->